Тъпо господин полицай, много тъпо :)

Анонимен щатски полицай се излага като кифладжия.

Бранимир Николов

Търси автомобилни истории и разказва за хората зад тях