Следобедна дрямка

Малка част от казарменото очарование беше  в транспорта с камиони. Войниците пътуваха в каросерията на армейските ЗиЛ-ове и се люлееха и друсаха като … да, чувал с картофи. Този дядо от клипчето се радва на много повече комфорт. Дотолкова, че успява да си вземе следобедната дрямка 🙂

Бранимир Николов

Търси автомобилни истории и разказва за хората зад тях