Черен джиб е с предимство!

„Това-не-е-истина“ е етикетчето на текста, който ще прочетеш, ако кликнеш върху картинката отдолу. Дори и споделяйки бита и душевността на българския шофьор е трудно да допуснеш, че историята е реална. От друга страна, тя поразително наподобява изгаряща очите фотография на времето и мястото, които обитаваме.

Бранимир Николов

Търси автомобилни истории и разказва за хората зад тях