Toyota ще се раздели с половината си ръководство

Японската компания е в процес на преструктуриране на най-висшия си мениджмънт. Преди 8 години, бордът на директорите на Тойота наброяваше цифром и словом 58 души (петдесет и осем!). Тогава марката редуцира висшите си мениджъри до 27. Днес става ясно, че Toyota планира ново намаляване до 17 души.

След изключително тежка 2010 година, изпълнена със скандали, PR бедствия и рекордно отзоваване на автомобили за фиксиране на производствени дефекти, Тойота планира да се фокусира отново в преструктуриране на ръководството, за да осигури по-бързо вземане на решения. Очаква се компанията да обяви новия състав на директорския си борд на среща с акционерите през април.

Източник: Bloomberg

Бранимир Николов

Търси автомобилни истории и разказва за хората зад тях