британски

Lightning GT: Британската светкавица може да удари догодина

Когато преди две години бе показан първият прототип на Lightning GT, медиите не отделиха кой знае какво внимание на това събитие. Вероятно защото последните 70 години ясно показват, че производството на бутикови автомобили във Великобритания не е особено витално начинание. Безспорно скепсисът към този проект е много силен. Просто защото е много смел.