смърт

Сбогом Pontiac

Сбогом Pontiac

Ти си земеделец. Имаш нива, да кажем от 100 декара. На 15 от тях отглеждаш памук. На други 20 си засял краставици. На 6…